نقاشی و خط از دوره‌ها و مکاتب مختلف: نقاشی زیبای مرد تنومند هندی ایستاده که شمشیر در دست دارد. [مرقع] صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۱۹/۰۰۲
موضوع اثر : مرقعات نقاشی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان