نقاشی و خط از دوره‌ها و مکاتب مختلف : چلیپای شکسته ممتاز شامل ابیات و اشعاری از حافظ [مرقع] قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۱۹/۰۰۷
پدید آورندگان : میرزا کوچک (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سورمه‌ای
جنس : مخمل سرمه ای،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان