مرقع عظیم و نفیس خوشنویسی [مرقع] : در وسط ‎۲ [دو] بیت چلیپای نستعلیق دو دانگ صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۷/۰۰۵
پدید آورندگان : میرعماد (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، جلد لاکی با تصویر شکارگاه،
ابعاد : طول (۴۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه, دانگ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان