الکلمات‌المکنونات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۱۹/۰۰۱
پدید آورندگان : میرزا حسینعلی بهاء (مؤلف)
موضوع اثر : اندرزنامه‌های بهائی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی رنگارنگ،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان