آیاتی از قرآن و دعاهایی درباره استخاره در سفر و،،، صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۲۸/۰۰۳
موضوع اثر : برگزیدة آیات قرآن و دعا ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان