اسناد و مکاتبات و یادداشتها: مجموعه‌ای از نامه‌ها و گزارشها که غالبا از پاریس و لندن است مربوط به ‎۱۲۷۶تا‎۱۲۸۸ و بسیاری به امضای حسینعلی خان امیر نظام قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

جلد نسخه روکش پارچه در عطف و حاشیه تیماج با زنجیره ضربی ساده و کاغذ آن فرنگی دارای ۱۲۳برگ که مختلف السطور می باشد. مجموعه ای از نامه ها وگزارش ها که غالبا از پاریس و لندن است مربوط به سال های ۱۲۷۶ تا ۱۲۸۸ و بسیاری به امضا حسنعلی خان امیر نظام.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : افضل‌الملک شیرازی (کاتب)
موضوع اثر : اسناد و مدارک دوره قاجار
تاریخ خلق : از ۱۲۷۶ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، پارچه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان