حاشیة تحریرالقواعد المنطقیة فی شرح الرسالةالشمسیة صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ سده یازدهم آغاز و انجام و میانه نونویس از سده سیزدهم برگ اول پاره شده است دارای ۱۳۱ برگ ۱۹ سطری کاغذ ترمه فستقی جلد رویه میشن قهوه ای لائی تالیف میر سید شریف علی جرجانی به عربی است. عناوین دیگر: تحریرالقواعد المنطقیة فی شرح الرسالةالشمسیه شمسیة
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن محمد الجرجانی (شارح) محمدبن محمد قطب‌الدین رازی (شارح دوم) علی‌بن عمر کاتبی قزوینی (شارح اول)
موضوع اثر : نقد و تفسیر تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة محمدبن محمد قطب‌الدین رازی/ منطق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : ترمه فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان