سواد عهدنامه به انشای مولانا شمس‌الدین منشی بن مولانا حمید لاهیجی صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق صادقای تبریزی در ۱۰۰۶ عنوان و نشان شنگرف برگها در آغاز و انجام وصالی شده دارای ۲۱۲ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه -جلد تیماج تریاکی مغزی دار سواد عهدنامه به انشای مولانا شمس الدین منشی بن مولانا حمید لاهیجی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۳/۱۹۴
پدید آورندگان : حمید لاهیجی (نویسنده) صادقای تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : نثر فارسی - قراردادها
تاریخ خلق : ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج تریاکی،
تکنیک : دست نویس، وصالی ، مغزی دار، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان