صحّت و مرض (/ روح‌نامه/ عشق و روح / حُسن و عشق) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

داستان آمدن روح از عالم لاهوت به عالم ناسوت و تعلّق آن به بدن با شرح و گزارش حواس ظاهره و باطنه و خوشی‌ها و ناخوشی‌های آنها. داستانی است عرفانی که در آن از عشق و عاشقی سخن رفته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۱۲/۰۰۱
پدید آورندگان : فضولی بغدادی، محمّد بن سلیمان (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی/ عرفان
تاریخ خلق : ۲۲ رجب ۱۲۱۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهارمهره، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان