اشعار از هجویات مطربا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق قطع نسخه بیاضی دارای ۷۵ برگ با سطر های گوناگون کاغذ فستقی جلد تیماج قهوه ای لائی اشعار هجویه از مطربا
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۱۹/۰۰۲
پدید آورندگان : مطربا (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات (شعر فارسی) - لطیفه و طنز و هجو
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ماشینی فرنگی، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره، ماشینی فرنگی، ضربی، مجدول، سرلوح مذهب،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان