الانوارالنعمانیة فی بیان معرفة النشاة الانسانیة صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق و نسخ سده ۱۲ و ۱۳ کاغذ فرنگی جلد گالینگور مقوائی دارای ۲۴۳ برگ ۲۳ سطری از سید نعمت الله جزایری در بیان احوال خلقت انسان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : نعمةالله‌بن عبدالله الجزایری (مولف)
موضوع اثر : مسائل متفرقه - ادبیات عربی - احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، مقوا،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، گالینگور،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان