پراکنده‌هایی از مناجات موسی (ع) و ابوالحسن خرقانی و سری سقطی و سقراط و ابوخادم و بوذجمهر و پراکنده‌های دیگر (ف) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق چند نویسنده و محمدابراهیم گوهری و محمد علی بن محمد حسین مشهدی دارای ۲۴۸ برگ ۱۲ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد میشن قرمز دارای فهرست رسالات جنگ و جدول لاجورد و شنگرف مناجات موسی به فارسی(ع)
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۷/۰۹۵
پدید آورندگان : حضرت موسی(ع) (مؤلف)
موضوع اثر : مناجات
تاریخ خلق : ۱۳۰۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان