خط و نقاشی [مرقع]: ‎۱۱ [یازده] سطر خط نسخ ممتاز قصیده بانت سعاد صفویه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع خط نسخ ممتاز از قصیده بانت سعاد در ۱۱ سطر دارای زمینه قهوه ای و طبل اندازی شده و مجدول و دندان موشی بین سطور
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۰۸
پدید آورندگان : کعب‌بن زهیر (شاعر)
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جدول, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان