خط و نقاشی [مرقع]: ‎۲ [دو] بیت چلیپای نستعلیق از قرون ‎۱۳ و ‎۱۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع نوشته متن دو بیت نستعلیق چلیپا زمینه متن طلا اندازی شده و اندازه متن ۱۳/۴*۲۳/۸
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۱۸
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی /شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، طلا اندازی بین سطور،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان