خط و نقاشی [مرقع]: چند سطر چلیپای شکسته نستعلیق صفویه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع چند سطر چلیپای شکسته نستعلیق به تاریخ روز پنج شنبه جمادی الاولی سنه ۱۰۸۹ فقیر محمد شفیع الحسینی عفی عنه بر روی کاغذ حلوا نوشته شده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۱۹
پدید آورندگان : محمدشفیع هروی حسینی (کاتب)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی /شعر و نثر فارسی
تاریخ خلق : ۲۵ جمادی‌الاول ۱۰۸۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان