خط و نقاشی [مرقع]: ‎۱۰ [ده] سطر شکسته نستعلیق چلیپا و چلیپای شکسته نستعلیق غبار صفویه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع ۱۰ سطر خط شکسته نستعلیق چلیپا در سمت راست و چلیپای شکسته نستعلیق غبار در سمت چپ حاشیه تذهیب مرصع و بالای برگه تشعیر مختصر در دارالسلطنه اصفهان مشق نمود المذنب الخاطی محمد سنه ۱۱۱۹ اندازه متن:۱۲/۴*۱۵/۷
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۲۱
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی-شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۱۱۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : جدول, صفویه, خط شکسته
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان