خط و نقاشی [مرقع]: ‎۳ [سه] سطر خط شکسته ممتاز و چند سطر چلیپای همان خط در بالای آن زندیه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع ۳ خط شکسته ممتاز و چند سطر چلیپای همان خط بالای آن کتابت فقیر عبدالمجید فی سنه ۱۱۸۲ حسب الفرموده فضلعلی بیکا زمینه متن طلا اندازی شده با گل های کوچک مشکی و طلائی حاشیه تذهیب مرصع متوسط مجدول به زنگار و سفیداب و مشکی و زرین و شنگرف نارنجی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۲۲
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی-نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، طلا ا ندازی منقش، جدول،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان