خط و نقاشی [مرقع]: ‎۲ [دو] بیت خط نستعلیق ممتاز صفویه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع یک بیت خط نستعلیق ممتاز با زمینه طلا اندازی شده و تحریر مشکی اندازه:۱۳/۵*۶/۷
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۲۵
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، مجدول، طلا اندازی مضرس،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان