خط و نقاشی [مرقع]: ‎۱ [یک] سطر خط نستعلیق ممتاز کتیبه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع یک سطر خط نستعلیق ممتاز کتیبه طلا اندازی شده اندازه متن:۲۱*۶/۸ با تاریخ عبدالوهاب وصال ۱۲۸۴
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۲۶
پدید آورندگان : عبدالوهاب شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی/شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان