اشعار جامی که به سیدعلی قاینی نوشته و جواب آن قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق و نسخ ملا زین العابدین فرزند اسماعیل معلم نخجوانی در روز ۱۵ رجب ۱۲۵۳ دارای ۲۸۱ برگ کاغذ نخودی جلد میشن لائی سیاه اشعاری از جامی که به سید علی قمی نوشته و جواب آن
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۷۴/۰۰۶
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : ۱۵ رجب ۱۲۵۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان