اشعار میرزا مهدی شیدا متخلص به نخجوانی با غزلهای ترکی و غزلی از عشرت برادر میرزا مهدی شیدا که بجنگ او رفته/ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق و نسخ ملا زین العابدین فرزند اسماعیل معلم نخجوانی در روز ۱۵ رجب ۱۲۵۳ دارای ۲۸۱ برگ کاغذ ترمه جلد میشن لائی سیاه اشعار میرزا مهدی شیدا متخلص به نخجوانی به ترکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۷۴/۰۱۲
پدید آورندگان : میرزا مهدی شیدا متخلص به نخجوانی (شاعر) ملا زین العابدین فرزند ملا اسماعیل معلم نخجوانی (کاتب)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : ۱۲۵۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان