خوشنویسی [مرقع] : ‎۴ [چهار] سطر نستعلیق ممتاز صفویه

نظر شما:

چهار سطر نستعلیق ممتاز بدون تزئینات
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۰۲
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی -- ایران- شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان