خوشنویسی [مرقع] : ‎۱۱ [یازده] سطر خط نسخ ممتاز و ‎۴ [جهار] سطر چلیپا فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

یازده سطر خط نسخ ممتاز و ۴ سطر خط چلیپا از احمد نیریزی در ۱۱۳۸ در اصفهان که از خط علاء الدین تبریزی نقل کرده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۰۵
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : اندرزنامه ها-کلمات قصار
تاریخ خلق : ۱۱۳۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول و کمند،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, احمد نیریزی