خطوط [مرقع]: ‎۱ [یک] صفحه چلیپای نسخ ممتاز درشت در ‎۱۲ [دوازده] سطر فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

یک صفحه چلیپای نسخ ممتاز درشت در ۱۲ سطر با رقم احمد نیریزی در ۱۱۳۶ در اصفهان و چند سطر سیاه مشق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۲/۰۰۱
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : احادیث
تاریخ خلق : ۱۱۳۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : طلائی
جنس : مقوائی، مقوائی با روکش چرم،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, احمد نیریزی