فرامین قاجار [مرقع]: فرمان اعطای شال زمرد کشمیری به موتمن السلطان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق کاغذ مقوایی جلد مقوایی با روکش مخمل فرمان اعطای شال کشمیری به موتمن الملک
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۵/۰۰۴
پدید آورندگان : موتمن الملک (حاکم و صادر کننده)
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی -- ایران
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، مقوایی با روکش چرم و مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان