فرامین قاجار [مرقع]: فرمان در باب ارسال کتابهای چاپ شده تألیف میرزا تقی مستوفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق چلد مقوایی با روکش چرم و مخمل فرمان در باب ارسال کتاب های چاپی تالیف میرزا تقی مستوفی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۵/۰۰۵
موضوع اثر : مرقعات-فرمان‌ها و احکام
تاریخ خلق : شعبان ۱۲۸۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، مقوایی با روکش چرم و مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان