فرامین قاجار [مرقع]: مکتوبی درباره دست اندازه به موقوفات آستان قدس قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق جلد مقوایی با روکش مخم اندرون کاغذ مشمعی آبی مکتوبی درباره دست اندازه به موقوفات آستان قدس
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۵/۰۰۶
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی -- ایران- فرمان‌ها و احکام
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، مقوایی با روکش مخمل،
تکنیک : دست نویس، متن و حاشیه، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان