شرح التصریف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ جلد تیماج مشکی کاغذ فرنگی نخودی این نسخه، شرح سعدالدین مسعود تفتازانی بر التصریف زنجانی است که در مبحث صرف زبان عربی می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۳۰/۰۰۰
پدید آورندگان : مسعودبن عمر تفتازانی (شارح) عبدالوهاب‌بن ابراهیم زنجانی (مولف)
موضوع اثر : زبان عربی -- صرف- زنجانی، عبدالوهاب‌بن ابراهیم، - ‎۶۵۵؟ق. العزی فی التصریف -- نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، تیماج مشکی یک لا،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان