الفوائد الضیائیة فی شرح الکافیة فترت زندیه تا قاجاریه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی آهارمهره ته نقش دار جلد ساغری مشکی ساده این نسخه، حاشیه و شرحی بر مشکلات کافیه ابن حاجب است که مولانا عبدالرحم جامی بر پسرش ضیاء الدین نگاشته است و به نام وی نامیده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۳۴/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن احمد جامی (شارح) عثمان‌بن عمر ابن‌حاجب (مولف)
موضوع اثر : زبان عربی -- نحو- الکافیه -- نقد و تفسیر
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا ۱۲۶۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره ته‌نقش‌دار، چرم ساغری مشکی،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ