مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی نخودی جلد میشن مشکی مجدول دارای طبله دار این نسخه، بخش طهارت از این اثر را دارا است که مولف آن سید جواد بن محمد عاملی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدجوادبن محمد حسینی عاملی (شارح) حسن‌بن یوسف علامه‌حلی (مولف) نظرعلی‌بن محمدتقی (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری -- قرن ‎۸ق- علامه حلی، حسن‌بن یوسف، ۶۴۸ - ‎۷۲۶ق. قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام -- نقد و تفسیر
تاریخ خلق : صفر ۱۲۶۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره ته‌نقش‌دار، میشن مشکی،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان