الوافی صفویه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ نخودی آهار مهره جلد مقوا رویه مشمع سبز، عطف و گوشه میشن مشکی این نسخه کتابی در زمینه حدیث است که محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی آن را تالیف کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۶۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی (مؤلف) محمدقلی (کاتب)
موضوع اثر : احادیث شیعه -- قرن ‎۱۱ق- شیعه -- عقاید -- احادیث -- قرن ‎۱۱ق
تاریخ خلق : ۲۱ ذیحجه ۱۱۱۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، مقوایی رویه مشمع سبز، میشن مشکی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : حدیث, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان