حاشیة الفوائد الضیائیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ ۱۲۵۰ق کاغذ فرنگی نخودی جلد میشن مشکی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : نعمت‌الله‌بن عبدالله جزائری (محشی دوم) عبدالرحمن‌بن احمد جامی (محشی اول) عثمان‌بن عمر ابن‌حاجب (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : الکافیة -- نقد و تفسیر- زبان عربی -- نحو، ۵۷۰ ق
تاریخ خلق : ۱۲۵۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، چرم میشن مشکی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی آهارمهره، ترنج و سرترنج و جدول گرهی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان