معرفت تقویم صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ حنائی آهارمهره جلد گالینگور مشکی، عطف و گوشه ها چرم مشکی نسخه حاضر رساله ای در معرفت تقویم در یک مقدمه و ۵ فصل تنظیم یافته و مولف آن ناشناس است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۷۸/۰۰۱
موضوع اثر : گاه‌نامه‌ها -- متون قدیمی تا قرن ‎۱۴- گاه‌شماری -- متون قدیمی تا قرن ‎۱۴- نجوم -- متون قدیمی تا قرن ‎۱۴
تاریخ خلق : ۱۲ رجب ۱۰۸۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : حنایی- نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره ته‌نقش‌دار، گالینگور مشکی،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان