ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفویه

نظر شما:

خط نسخ جلد تیماج قهوه ای ترنجدار، عطف میشن مشکی، درون کاغذ ابر و باد این نسخه، اثری درباره روایات اهل بیت شیعه و از کتب مهم و معتبر روایات شیعه به شمار می رود
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۳/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌باویه (مولف) محمدمؤمن‌بن محب‌علی صحاف سمنانی (کاتب)
موضوع اثر : ثواب و عقاب -- احادیث- احادیث شیعه -- قرن ‎۴ق
تاریخ خلق : ۳ ربیع‌الثانی ۱۰۲۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره نخودی، تیماج قهوه ای ترنجدار،
تکنیک : دست نویس، دست ساز آهار مهره، ابر و باد ، ترنج ضربی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان