کشف الفواید من کتاب تمهید القواعد صفویه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ اصفهانی آهارمهره جلد کالینگور مشکی، عطف و گوشه چرم عنابی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۰۶/۰۰۲
پدید آورندگان : زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه -- فهرست مطالب- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، ۹۱۱-‎۹۶۶ق. تمهید القواعد الاصولیة و العربیة -- فهرست مطالب
تاریخ خلق : ۲ ربیع‌الاول ۹۷۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نباتی
جنس : کاغذ اصفهانی آهارمهره، گالینگور مکشی عطف و گوشه چره عنا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز و آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان