شرح نصاب الصبیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۳۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن محمدرضا طالقانی (شارح) محمدجوادبن محمدحسین طهرانی (خطاط) مسعودبن ابوبکر ابونصر فراهی (نامعلوم)
موضوع اثر : زبان عربی-- واژه‌نامه‌ها-- فارسی - ابونصر فراهی، مسعودبن ابوبکر، -‎۶۴۰ق. نصاب‌الصبیان-- نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها :