تعلیقه اغورخان حاکم گنجه در باب رخصت تنباکو کشیدن داشتیمور وکیل خود

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۷۹/۰۳۰
موضوع اثر : نامه‌های فارسی - نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
برچسب‌ها :