ادعیه: مجموعه چند سوره و دعا و حرز و صلوات، بعضا" با دستورالعمل قرائت.

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۱۷/۰۰۰
موضوع اثر : دعا - دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها :