قلمدان پیر پارسا صفویه

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری اثر محمد زمان و تاریخ ۱۱۲۶
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۱۷
پدید آورندگان : محمد زمان (قلمدان نگار)
موضوع اثر : نصایح پیرمرد پارسا
تاریخ خلق : ۱۱۲۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان