قلمدان شکارگاهی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری با رقم و تاریخ " حاج مجید السلطان" ۱۲۳۴ با زمینه نخودی فاقد مهر مقواکار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۳۷
موضوع اثر : شکارگاه
تاریخ خلق : ۱۲۳۴ قمری (قرن ۱۳)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان