قلمدان لاکی با نقش شکارگاهی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش شکارگاهی بر روی آن و زمینه به رنگ نخودی روشن. رقم "کمترین حاج مجید السلطان۱۳۳۴"
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۳۷
موضوع اثر : شکارگاه- چهره پردازی- گل و پرنده- گل و بوته- ختایی بداهه
تاریخ خلق : ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی روشن
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان