قلمدان بزمی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان جعبه ایی لاکی فاقد رقم و تاریخ و مهرمقواکار و نقوش افقی با موضوع استاد و شاگردی بر روی آن
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۴۳
موضوع اثر : استاد و شاگرد
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان