قلمدان لاکی با نقش مجلس درس قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان جعبه ایی لاکی با نقش مجلس درس بر روی آن. رنگ زمینه اثر نخودی است. فاقد رقم .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۴۳
موضوع اثر : استاد و شاگرد- بزم- منظره پردازی- زندگی روستایی- ختایی- شکارگاه
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان