قلمدان جانور ساز قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری فاقد رقم و تاریخ و مهر مقواکار. تزیینات به صورت افقی بر زمینه سیاه رنگ و با موضوع پرنده و جانوران به صورت تشعیر ترسیم شده است. احتمالا رقم"ملاعلیمحمد" باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۴۴
موضوع اثر : پرنده و چهار پا
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان