دستمال سفید کوچک چهار گوش

نظر شما:

این دستمال با نوار باریکی از تور در دورتا دورآن و گلدوزی دو غنچه گل رز قرمز در یکی از گوشه ها تزیین شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۹.۰۱۰۰۳
برچسب‌ها : منسوجات