فرمان ناصرالدین‌شاه قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه قاجار پیرامون برقراری مواجب برای ملاحسینعلی کاشانی دارای مهر ناصرالدین شاه و تاریخ ۱۲۸۲ه.ق. دارای نشان. کاغذ کرم رنگ و ۲۲ مهر در ظهر سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۲۶۷
موضوع اثر : برقراری مواجب
تاریخ خلق : شعبان ۱۲۸۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۳۳ سانتیمتر)
فروشنده : سحاب الدین هنرکار
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان