فرمان ناصرالدین‌شاه قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه قاجار پبرامون برقراری مواجب ملا حسینعلی در حق ورثه وی دارای مهر ناصرالدین شاه و تاریخ ۱۲۹۹ق . کاغذ کرم رنگ و ۱۴ مهر در ظهر سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۲۷۱
موضوع اثر : برقراری مواجب
تاریخ خلق : رمضان ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : سحاب الدین هنرکار
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ, مهر
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان