عقدنامه بین رضاقلی و معصومه خانم مشهور به خانم کوچک به انضمام وکالت‌نامه و یک گواهی در خصوص طلاق آنها در تاریخ ۱۱۹۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین رضاقلی فرزند محمدعلی‌خان و معصومه خانم مشهور به خانم کوچک فرزند فتحعلی سلطان شیرازی به انضمام وکالت‌نامه و یک گواهی در خصوص طلاق آنها در تاریخ ۱۱۹۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۲۹۲
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : شعبان ۱۱۹۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : گواهی, زندیه, کاغذ, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان