مبایعه نامه زندیه

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین مریم بیگم فرزند آقا قاسم اسفرجانی از قریه قمشه اصفهان و علی میرزاخان فرزند بهادرخان پیرامون فروش هوازی نیم حبه از کل املاک و اراضی قره اسفرجان در تاریخ ۱۲۰۵ ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۵ مهر ، شنگرف
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۲۹۳
موضوع اثر : مبایعه نامه بین مریم بیگم فرزند قاسم اسفرجانی و میرزا خان فرزند بهادرخان
تاریخ خلق : ۱۲ رمضان ۱۲۰۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : زندیه, کاغذ, مبایعه نامه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان