مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین آقا محمد صادق و آقا محمد حسین پیرامون فروش قسمتی از مزرعه ریزیچی در سال ۱۲۱۱ ق به خط شکسته دارای کاغذ نخودی رنگ دست ساز آهار مهره و ۲۰ مهر بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۲۹۵
موضوع اثر : مبایعه نامه بین محمد صادق و محمد حسین (فروش مزرعه)
تاریخ خلق : ۱۰ صفر ۱۲۱۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
اهداکننده : علیرضا پزشک
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان